Villa Portales

Şili, Santiagolu ressam Jo Jo Fuentes’in ilgi alanı, mimari mekanların insanlar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileridir. Villa Portales sergisi ile sanatçı, Santiago’da 1950 ve 1960'ların modern mimarisinin ve şehir planlamasının simgesi olan bir sosyal konut kompleksini belgeler. Cristian Vidal tarafından aynı sergi kapsamında çekilen belgesel film, Şili’nin modern mimarisini temsil eden bu eseri bize tanıtıyor. Film günümüzde düşük gelirli kesimin barınma ihtiyacını karşılayan “insanlık dışı ve devasa dikey gettolar” ile bu projenin temsil ettiği eski sosyal konut anlayışı arasındaki zıtlığı ortaya koyuyor.