Denizlerin Koruyucuları
23

Denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek üzere hazırlanan belgesel film, İzmir Mordoğan’daki balıkçıların mücadelesine şahitlik ediyor. Mordoğan Balıkçı Kooperatifi’nin kuruluş süreci, küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamları, deniz ile ilişkileri, mücadeleleri ve hayata geçirdikleri örnek ortak yönetim modelinin anlatıldığı belgeselde ayrıca küçük ölçekli balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık açısından önemini vurgulanıyor. Denizlerimizdeki balık stokları hızla tükeniyor, deniz ekosistemleri hızla kirleniyor ve tahrip oluyor. Bu yok oluş, sadece bir çevre sorunu değil; aynı zamanda Türkiye’deki 13 bin küçük ölçekli tekne ile geleneksel balıkçılık zanaatını sürdüren aileler için geçim kaynağı olması nedeniyle sosyo-ekonomik açıdan da büyük öneme sahip. Küçük ölçekli balıkçılar, Türkiye’deki balıkçı filosunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmalarına karşın toplam avın sadece yüzde 10’undan faydalanabiliyor. Denizlerimizin doğal koruyucuları olan küçük ölçekli balıkçılar, iklim ile ilgili sorunları doğrudan yaşıyor, her gün denizlerimizdeki değişimi gözlemliyor ve bu değişimden en çok onlar etkileniyor. Belgesel “denizlerin koruyucu”ları küçük ölçekli balıkçıların karşı karşıya bulundukları zorluklara ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinde üstlendikleri role dikkat çekmeyi amaçlıyor.