Miras

“Şırdak”, aslında Orta Asya'nın şaman Kırgız kabileleri tarafından, kubbeli bir tür çadır olan yurtlarını yalıtmak ve süslemek için kullanılan, bu hareket eden evleri kışın sıcak ve yazın serin tutmaya yarayan geleneksel keçe halıdır. 20. yüzyılda, Sovyet yönetimi altında, göçebe Kırgızlar kolektif tarım uygulamalarına dahil edilmek üzere yerleştirildi. 2012 yılında Kırgızistan'ın geleneksel keçe halıcılık sanatı, UNESCO'nun Acilen Korunması Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edildi. Günümüz Kırgızistanı’nda nüfus hala büyük ölçüde kırsal olsa da, modern ürünler eskiden keçe halının karşıladığı pratik ihtiyaçları karşılayabiliyor. Tabii, bir Kırgız geleneği olarak keçecilik tartışmasız bir şekilde son derece önemlidir. Bize, zahmetli yün keçeleme sürecini gösteren ve bir yandan da “şırdak”ın keçeli yüzeyini güzelce süsleyen sembollerin anlamlarını açıklayan filmde, bir ailenin bu geleneği genç nesillere nasıl aktardığı belgeleniyor.