Vur Davula

Güneybatı Çin’deki karstik dağların derinliklerinde bulunan ücra Huaili Köyünde, dev bronz davullar Yao Halkı tarafından günümüzde halen kullanılmaktadır. Sesleri göklere yayılan bu davullar tınılarıyla, ölmüşlerin atalarının topraklarına seyahat eden ruhlarına eşlik ederler. Yaolar için bronz davullar cenazeler dışında da kutsaldır, hane halkının koruyucusu sayılan tanrısal karakterler olarak görülürler. Çin hükümetinin bu kutsal mirası korumak üzere bir takım girişimlerde bulunmasıyla bronz davulların konumunda ciddi bir değişiklik oldu, Huaili Köyü ve Yao Kültürünün turistlerin ilgisini çekmeye başlamasıyla bronz davullar da turistler için gerçekleştirilen performansların nesnelerine dönüştüler. “Bang the Drum” değişen Çin’de bu mirasın izini sürüyor. Davulun dönüşen anlamını, Pekin’den Guangji’ye, devlet görevlileri, akademisyenler, davul imalatçıları ve köylülerin farklı bakış açıları ile inceleyen film, bugün hızla değişen Çin’de, Baiku Yao halkının kendi konumlarını belirleme çabasını ortaya koyuyor.