Geri Dönmek

“Çerkes” Türkiye'de Kafkas kökenli etnik grupların tümünü tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Çoğu 1864'te Rusya'dan göçe zorlananların torunları olan Çerkesler, toplu olarak düşünürsek 2.5 milyonluk nüfuslarıyla Türkiye'nin en büyük azınlık gruplarından biridir. Kendi dillerini ve kültürel kimliklerini korumakta Çerkesler diğer azınlıklara nazaran daha az sıkıntı yaşadılar. Mesela Fatih Yürür'ün belgeselinde yurduna dönme kararı alan Engin Ebjnou Ay için topluma entegrasyon diye bir sorun asla yaşanmadı. O halde neydi Engin'in Türkiye'nin Kuzeybatısında doğduğu topraklardan atalarının Abazya'daki topraklarına dönme kararı almasının nedeni? Dedelerinin kültürel kökenleriyle yeniden ilişkilenme arzusu muydu yoksa doğaya daha yakın yaşayarak romantik bir arayış içinde “dünyadaki cennet”in peşine mi düşmüştü? Geri Dönmek Kafkaslar'ın karmaşık tarihini ve yaşanan politik dramları bir kenara koyup Engin'in eski ülkesindeki yeni yaşamına doğru yolculuğunu ele alıyor.