Calalai - arada-kalmışlık

Cinsel kimliklerini kadın ve erkekle sınırlı olarak tanımlamayan Bugiler, Sulawesi adasındaki Segeri köyünde, diğer topluluklarla uyum içinde yaşarlar. Yüzyıllardır beş farklı cinsiyetin var olduğunu kabul eden Bugiler bu fikri dünyanın en uzun destanı olan La Galigo’dan aldılar. İslam’ın topluluk içinde yayılmasından önce La Galigo, Bugiler için kutsal kitap sayılmaktaydı. Kiki Febriyanti belgeselinde cinsiyetini calalai olarak tanımlayan insanlarla görüşmeler yaparak “calalai nedir?” sorusuna cevap arıyor. Film, Bugi Kültüründe cinsel çeşitliliğin ve calalailerin önemini, bu kişilerin düşünce ve psikolojilerini derinlemesine araştırarak ortaya koymaya çalışıyor ve aynı zamanda Batılılaşma’nın getirdiği kültürel normların bir parçası olan ikili cinsiyet algısının calalailerin kendilerine bakışlarını nasıl etkilediğini sorguluyor.