Foça’ya kadar zengin, çeşitli ve büyüleyici bir belgesel film program aracıyla bölgenin benzersiz tarihi ve doğası yeni seyircilere tanıtmak amacıyla Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri (‘Foça Film Günleri) 2018 yılında başlamıştır.

2023’de 6. Yılı yaşayan Foça Film Günleri, Türkiye’den ve dünyadan arkeoloji ve kültürel mirası örneklerini odaklamaktadır. Etkinliğinin hedefleri arasında; varlıkların korunmasını ile ilgili farkındalığı artırmak, kültürler arası etkileşimi ve çok kültürlülüğün önemini ön plana çıkarmak, sürdürülebilir turizme destek ve katkıda bulunmak. Ayrıca, filmcilerin dünya kültür mirasına belgelemeyi teşvik etmektedir.