Asur Yazışması
Photo 3 Taram-Kubi-3

2020, Fransa, 47’          Yön. Vanessa Tubiana-Brun   Türkçe/İngilizce      

İç Anadolu ile Kuzey Mezopotamya arasındaki ticareti belgeleyen Kültepe'de ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletlerin deşifre edilmesinden Asurolog Cecile Michel sorumluydu. Asur Yazışmasında, yönetmen Vanessa Tubiana-Brun bize Michel'in büyüleyici keşiflerini, kocası ve erkek kardeşiyle uzaktayken düzenli olarak "mektup" alışverişi yapan Assurlu bir kadın olan Tarām-Kūbi'nin sesiyle tanıtıyor. Tarām-Kūbi aracılığıyla, bir kadının 4.000 yıl öncesine dair bir bakış açısı kazanıyor ve Kadim Yakın Doğu'nun bölgesel ekonomisinde oynadığı önemli rolü takdir ediyoruz. 

Photo 2 Taram-Kubi-2 (1)